Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal 2015

16 jul 2015

Stockholm den 16 juli 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, rapporterade idag ett solitt resultat för andra kvartalet, inklusive ett rekordhögt rörelseresultat. Serviceverksamheten fortsatte att växa och orderingången i Europa förbättrades. Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något på kort sikt.

Orderingången i andra kvartalet ökade till MSEK 26 775 (23 450), starkt påverkad av valuta. I Europa ökade orderingången 10% i lokala valutor, och regionen hade den bästa organiska ordertillväxten på flera år. Globalt och jämfört med föregående år var den organiska orderingången oförändrad medan intäkterna minskade 3% organiskt. Intäkterna nådde MSEK 26 111 och rörelseresultatet var det högsta någonsin på MSEK 5 072 (4 339), motsvarande en marginal på 19.4% (18.6), positivt påverkad av gynnsammare växelkurser.

Trots en generellt låg nivå på kapitalinvesteringar såg vi bra efterfrågan för industriverktyg, monteringssystem, vakuumlösningar och små och medelstora kompressorer”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-Gruppen. “Vår serviceverksamhet går från klarhet till klarhet. Vi fokuserar på att skapa värde för kunder medan vi håller ett öga på att verksamheten är effektiv.”

Atlas Copco introducerade flera innovativa produkter i kvartalet, inklusive högpresterande oljesmorda skruvkompressorer, effektiva bultsträckningsverktyg, en snabb-borrande ovanjordsrigg för anläggningsarbete och små stenbrott, och ett intelligent övervakningssystem för väganläggningsmaskiner.

Innovation är i vårt DNA och vi är fokuserade på att erbjuda banbrytande lösningar som hjälper kunderna att bli mer produktiva”, säger Ronnie Leten. Gruppen strävar alltid efter att skapa värde för kunder och leverera högre produktivitet, smartare ergonomi, samt förbättrad säkerhet och energieffektivitet.

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.