Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

12 mar 2015

Stockholm den 12 mars 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har idag publicerat sin årsredovisning för 2014 på Gruppens webbplats. Årsredovisningen integrerar ekonomisk, hållbarhets- och bolagsstyrningsinformation för att beskriva Atlas Copco på ett övergripande och sammanhängande sätt.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos webbplats: www.atlascopco.se/ir . Den tryckta versionen kommer att distribueras i slutet av mars.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco  är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.