Erfarna män och kvinnor tillhandahåller avancerad teknisk support via vår kundservice.

Om oss

Här på Atlas Copco Group skapar vi kontinuerligt nya, innovativa produkter och lösningar som ingår som viktiga komponenter i våra kunders verksamheter och hållbara utveckling.

Teknologier som formar framtiden

Våra idéer och teknologier hjälper våra kunder att växa och driva utvecklingen framåt. Så är vi med och formar framtiden.

Framöver står samhället inför många möjligheter, även om vi också ser utmaningar. Jag menar att vi som Grupp kan bidra på ett positivt sätt.

Vagner Rego, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

Verksamheter över hela världen förlitar sig på den kunskap och support som vi tillför kunderna genom våra välkända varumärken. Våra produkter och lösningar erbjuder expertis inom bland annat:  

 

  • Kompressorer och vakuum-lösningar
  • Energiteknik
  • Pumplösningar  
  • Monteringssystem och maskin-vision

 

Vårt uppdrag är att uppnå hållbar, lönsam, inkluderande tillväxt. Vårt hållbarhetsabete har ett långsiktigt perspektiv där vi utvecklar lösningar som hjälper våra kunder att bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina hållbarhetsmål.

 

Det handlar också om att minimera miljöpåverkan, att arbeta resurseffektivt och att säkerställa att våra medarbetare mår bra och känner tillhörighet.

 

Vi växer på ett etiskt sätt och genom att respektera och främja mänskliga rättigheter. Vi har nolltolerans mot korruption genom hela värdekedjan.

Våra affärsområden

53000

Anställda globalt vid årets slut 2023

173miljarder SEK

Intäkter 2023

21.5%

Rörelsemarginal 2023

Colleagues with laptops interacting in office reception area

Läs mer om våra finansiella resultat

Ladda ned kvartalsvisa och årliga resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, nyckeltal och hållbarhetsrapporter för de senaste åren. Här finns mer finansiell information per affärsområde.

Till nyckeltalen

Loading...