Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copcos virtuella kapitalmarknadsdag 2021

27 maj 2021

Nacka den 27 maj 2021: Atlas Copco håller idag sin kapitalmarknadsdag. Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en djupare förståelse för affärsområdet Kompressorteknik och en uppdatering kring Atlas Copcos strategi, utveckling och globala verksamhet.

Kapitalmarknadsdagen kommer att innehålla presentationer från VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer och Vagner Rego, affärsområdeschef för Kompressorteknik.

”Vårt fokus är att skapa värde för samtliga intressenter,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Under året som gått har vi sett fördelarna som kommer från vår globala närvaro, vår förmåga att anpassa oss och våra tidigare investeringar i forskning och utveckling samt uppkopplade produkter.”

Mats Rahmström bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikt på kort sikt, att även om den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas affärsaktivitet, kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.

Presentationsmaterial finns tillgängligt här:

https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/events-calendar/cmd-2021

Efter eventet kommer en inspelning att publiceras på samma plats.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.