Kapitalmarknadsdagen 2021

27 maj 2021

Atlas Copco kommer att hålla sin nästa kapitalmarknadsdag i Antwerpen, Belgien, den 27 maj 2021.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering kring Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling och globala verksamheter. Denna gång anordnas dagen i Antwerpen, Belgien, som är centrum för Atlas Copcos kompressorverksamhet.

Från Atlas Copco deltar Mats Rahmström, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, ekonomi- och finansdirektör, affärsområdeschefer samt andra medlemmar av koncern- och affärsområdesledning.

Programmet börjar på morgonen och avslutas omkring kl. 17.00 lokal tid. Instruktioner för anmälan och mer detaljerad information kommer att distribueras före kapitalmarknadsdagen.