Atlas Copcos Virtuella Kapitalmarknadsdag maj 2021

27 maj 2021

Atlas Copco hade virtuell kapitalmarknadsdag den 27 maj 2021.

Syftet med kapitalmarknadsdagen var att ge en uppdatering kring Atlas Copcogruppens strategi, utveckling samt globala verksamhet. I år var fokus för deltagarna att få en djupare förståelse för affärsområdet Kompressorteknik. Från Atlas Copco deltog VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer samt Vagner Rego, affärsområdeschef för Kompressorteknik. Detta år arrangerades kapitalmarknadsdagen digitalt.

Presentationsmaterialen samt en länk till de inspelade presentationerna finns nedan.

20210527 Kapitalmarknadsdagen 2021 Webbsändning

20210527 Kapitalmarknadsdag 2021 audio

20210527 Kapitalmarknadsdagen 2021- Atlas Copco Group

20210527 Kapitalmarknadsdagen 2021- Compressor Technique