Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Rapport från extra bolagsstämma i Atlas Copco AB

26 nov 2020

Nacka den 26 november 2020: Atlas Copco AB höll torsdagen den 26 november extra bolagsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Den föreslagna utdelningen om 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 4 256 miljoner kronor godkändes. Avstämningsdag för erhållande av utdelning blir måndagen den 30 november 2020. Utdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 december 2020.

Den extra bolagsstämman godkände förslaget att Bolagets bolagsordning uppdateras redaktionellt bla för att spegla de ändringar i lag som införts sedan nuvarande bolagsordning antogs.

Den extra bolagsstämman godkände också förslaget att i bolagsordningen införa en möjlighet för styrelsen att före bolagsstämma besluta att samla in fullmakter samt möjliggöra för aktieägare att poströsta.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på koncernens webbplats: https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/corporate-governance/general-meeting.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.