Rapport från extra bolagsstämma i Atlas Copco AB

26 nov 2020

Nacka den 26 november 2020: Atlas Copco AB höll torsdagen den 26 november extra bolagsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Den föreslagna utdelningen om 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 4 256 miljoner kronor godkändes. Avstämningsdag för erhållande av utdelning blir måndagen den 30 november 2020. Utdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 december 2020.

Den extra bolagsstämman godkände förslaget att Bolagets bolagsordning uppdateras redaktionellt bla för att spegla de ändringar i lag som införts sedan nuvarande bolagsordning antogs.

Den extra bolagsstämman godkände också förslaget att i bolagsordningen införa en möjlighet för styrelsen att före bolagsstämma besluta att samla in fullmakter samt möjliggöra för aktieägare att poströsta.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på koncernens webbplats: https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/corporate-governance/general-meeting.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.