Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 26 november 2019

26 nov 2019

Stockholm den 26 november 2019: Atlas Copco håller idag sin kapitalmarknadsdag i Brighton i Storbritannien. Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Atlas Copcos strategi, utveckling och globala verksamhet.

Dagen kommer att ge deltagarna att en djupare förståelse för affärsområdena Kompressorteknik och Vakuumteknik. ”Vi har ett tydligt kundfokus och vår ambition är att alltid driva utvecklingen framåt när vi utvecklar nya lösningar. Vår globala närvaro, decentraliserade verksamhet och närhet till kunderna ger oss en fördel när det kommer till att vara flexibla”, säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Genom att fokusera på våra kunders behov och skapa förutsättningar för våra anställda att utvecklas professionellt skapar vi en kultur med fokus på innovation och tillväxt”. Kapitalmarknadsdagen kommer att innehålla presentationer från VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer, Vagner Rego och Geert Follens, affärsområdeschefer för Kompressor- respektive Vakuumteknik. Dagen kommer också att innehålla konkreta exempel på innovationer och hur Atlas Copco skapar mervärde för kunder. Mats Rahmström bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikt på kort sikt, att efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service förväntas vara något lägre än nivån i tredje kvartalet. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på: www.atlascopcogroup.com/se/cmd2019

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.