Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 26 november 2019

26 nov 2019

Atlas Copco hade kapitalmarknadsdag i Brighton och Burgess Hill (Storbritannien) den 26 november 2019.

Syftet med kapitalmarknadsdagen var att en uppdatering kring Atlas Copco-gruppens strategi, utveckling samt globala verksamhet. I år var fokus för deltagarna att få en djupare förståelse för affärsområdena Kompressorteknik och Vakuumteknik. Från Atlas Copco deltog VD och koncernchef Mats Rahmström, Ekonomi- och finansdirektör Hans Ola Meyer, Vagner Rego och Geert Follens, affärsområdeschefer för Kompressor- respektive Vakuumteknik samt andra medlemmar ur ledningen för koncernen och affärsområdena. Dagen innehöll också konkreta exempel på innovationer och hur Atlas Copco skapar mervärde för kunder. Presentationsmaterialen samt en länk till de inspelade presentationerna finns nedan.

>>20191126 Kapitalmarknadsdagen 2019- Atlas Copco Group<<

>>20191126 Kapitalmarknadsdagen 2019- Compressor Technique<<

>>20191126 Kapitalmarknadsdagen 2019- Vacuum Technique<<

>> 20191126 Kapitalmarknadsdagen 2019 Webbsändning<<