Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2020

13 sep 2019

Stockholm den 13 september 2019: Följande representanter för aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Hans Stråberg, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2020.

Representanter:

  • Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Ramsay Brufer, Alecta
  • Hans Ek, SEB Investment Management AB Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas den 23 april 2020 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, [email protected] eller per post till Håkan Osvald, Atlas Copco AB, 105 23 Stockholm.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.