Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2018: Större kundvärde genom ledande innovation

15 nov 2018

Stockholm den 15 november 2018: Atlas Copco håller idag sin årliga kapitalmarknadsdag för investerare och ekonomijournalister. Under dagen ges en uppdatering av Atlas Copcos strategi och utveckling samt koncernens globala verksamhet.  

Dagen syftar till att ge deltagarna en djupare förståelse för koncernens övergripande aktiviteter och de fyra affärsområdena kommer att presentera sina verksamheter. "Vi presenterar innovationer som ökar våra kunders värdeskapande genom ökad effektivitet, energibesparingar och anslutbarhet", säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. "Efter den framgångsrika avknoppningen av Epiroc har vi en gedigen grund för kontinuerlig tillväxt och ett ännu starkare fokus på industriella kunder". Kapitalmarknadsdagen inleds med presentationer från samtliga fyra affärsområden. VD och koncernchef Mats Rahmström samt andra medlemmar av koncernledningen beskriver strategi, fokusområden och mål. Programmet innehåller också exempel på innovationer som visar hur Atlas Copco arbetar med att skapa värde för kunder. Mats Rahmström bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikter på kort sikt, att kundefterfrågan förväntas vara något lägre, huvudsakligen på grund av halvledar- och fordonsindustrin. Presentationsmaterial finns tillgängligt på hemsidan: https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/events-calendar/cmd-2018

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.