Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 15 november 2018

15 nov 2018

Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, anordnade den årliga kapitalmarknadsdagen den 15 november 2018 i Stockholm. De 125 deltagarna var investerare, analytiker, finansiell media och andra huvudintressenter tillsammans med Mats Rahmström, VD och koncernchef, Hans Ola Meyer, CFO, affärsområdespresidenterna och andra medlemmar ur koncernledningen.

Dagen gav deltagarna en djupare förståelse för koncernens övergripande aktiviteter, en uppdatering av strategin samt utvecklingen. Samtliga fyra affärsområden presenterades. Årets kapitalmarknadsdag hölls på Artipelag före lunch med presentationer. Efter lunchen genomförde deltagarna en customer value tour som visade konkreta exempel på innovationer och hur vi skapar värde för kunderna.

>> Se allt presentationsmaterial <<

>> Se webbsändning <<