Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i central-Europa

2 maj 2016

Stockholm den 2 maj 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat Kohler Drucklufts kompressorverksamhet i Österrike, Schweiz och Liechtenstein. 

GA15 VSD+ kompressor

Kohler Druckluft är baserat i Eschen, Liechtenstein, och har cirka 30 anställda. Företaget är en auktoriserad Atlas Copco kompressordistributör med specialisering på att sälja, hyra ut och serva industrikompressorer och luftbehandlingssystem. 

Detta förvärv låter oss ytterligare förbättra våra kundrelationer i central-Europa, med stöd av ett fantastiskt team,” säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. 

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Det förvärvade bolaget blir del av Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. 

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.