Atlas Copco förvärvar italiensk kompressortillverkare

26 jan 2016

Stockholm den 26 januari 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har kommit överens om att förvärva FIAC, en italiensk tillverkare av kolvkompressorer och relaterad utrustning med ett globalt försäljningsnätverk.  

FIAC kompressor

FIAC är baserat i Bologna, Italien, och har ungefär 400 anställda. Företaget erbjuder ett brett utbud av kolvkompressorer, luftbehandlingsprodukter och reservdelar. FIAC, som grundades 1977, har tillverkningsenheter i Italien, Kina och Brasilien, och säljer till drygt 110 länder. Det hade intäkter under 2014 på ungefär MSEK 640 (MEUR 70). “FIAC står för komprimerad luft-produkter av mycket hög kvalitet, och det här förvärvet kommer att stärka vår produktportfölj och expertis speciellt för kolvkompressorer,” säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Vi adderar ytterligare ett starkt varumärke till vår varumärkesportfölj.” FIACs kompressorer används av många olika slags industriella och professionella kunder inklusive små och medelstora verksamheter; från bilverkstäder till tillverkningsföretag. Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensmyndigheter och förväntas bli klart under första kvartalet 2016. Parterna har kommit överens om att inte offentligföra köpeskillingen. FIAC kommer att bli del av den nya divisionen Professional Air i affärsområdet Kompressorteknik som Atlas Copco kommer att skapa efter förvärvet är klart. För att läsa mer om FIAC vänligen se http://web.fiac.it/en/.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.