Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos tredje kvartal 2015

20 okt 2015

Stockholm, 20 oktober, 2015: Atlas Copco, ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar rapporterade idag ett bra resultat för det tredje kvartalet, inklusive rekordstora rörelseresultat och ett starkt kassaflöde. Serviceverksamheten fortsatte att växa i ett blandat företagsklimat. Den totala efterfrågan för koncernen på kort sikt förväntas ligga kvar på nuvarande nivå.

Orderingången under tredje kvartalet steg till MSEK 24 149 (23 395), med en positiv valutapåverkan. Europa är den region där orderingången ökade mest, 7 %, i lokal valuta, medan marknader som Kina och Brasilien hade svag orderingång. Globalt minskade orderingången med 5 %, medan intäkterna var oförändrade. Intäkterna uppgick till MSEK 25 723 och rörelseresultatet var det högsta någonsin med MSEK 5 313 (4 145), vilket motsvarar en marginal på 20,7 %.

”Sektorer som flyg- och fordonsindustrin visade god efterfrågan på våra industriverktyg och monteringssystem, men inom gruv-, olje- och gassektorerna var efterfrågan låg” säger Ronnie Leten, vd och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. ”Vi fortsätter vara flexibla genom att fokusera på effektivitet och samtidigt skapa kundvärde genom kontinuerliga innovationer.”

Innovativa produkter som lanserades under kvartalet var bland andra högproduktiva elektriska monteringsverktyg, en mycket pålitlig lågtrycksbergborr för ytborrningstillämpningar och en portabel kompressor för geotermisk borrning som ger snabbare borrning och förbättrad bränsleeffektivitet.

Att lyssna på kunderna om deras behov är nyckeln för att tillhandahålla produkter och tjänster som ökar deras produktivitet”, säger Ronnie Leten.

Bland de senaste viktiga händelserna finns ett förvärv av en amerikansk specialiserad hyrtorksverksamhet, en kanadensisk kompressordistributör och en brittisk processtyrningsverksamhet. Atlas Copco invigde en anläggning för vakuumlösningar i Kina, och var rankat bästa industriföretag inom miljöområdet av tidskriften Newsweek.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

  • Mattias Olsson, Vice President Investor Relations
    +46 8 743 8295 eller +46 72 729 8295
    [email protected]
  • Ola Kinnander, Media Relations Manager
    +46 8 743 8060 eller +46 70 347 2455
    [email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på SEK 94 miljarder (EUR 10,3 miljarder) och fler än 44 000 anställda.