Atlas Copco slutför förvärv av SCA Schucker

7 okt 2011

Stockholm den 7 oktober 2011: Atlas Copco har slutfört förvärvet av SCA Schucker, ett tyskt bolag som tillverkar utrustning för industriell sammanfogning med lim, efter nödvändiga godkännanden från myndigheter.

SCA Schucker tillverkar utrustning för limning och tätning, en relativt stor nischmarknad med få specialiserade globala aktörer. Marknaden växer fort tack vare en ökande användning av lättviktsmaterial inom fordonsindustrin och andra industrier. Företaget hade en omsättning på MEUR 65 (MSEK 600) 2010 och omkring 280 anställda. Den köpta verksamheten fungerar nu som en självständig enhet inom affärsområdet Industritekniks division Motor Vehicle Industry.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505 eller 070 889 9350
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.