Atlas Copco köper kalibreringsverksamhet i Tyskland

5 okt 2011

Stockholm den 5 oktober 2011: Atlas Copco-ägda TBB Industrial Tools Services GmbH har tecknat avtal om att förvärva Kalibrierdienst Stenger, en Tysklandsbaserad verksamhet som är specialiserad på att kalibrera mätinstrument för industriverktyg.

Kalibrierdienst Stengers huvudsakliga kundgrupper är tillverknings- och fordonsindustrierna. Verksamheten, som har sju anställda, har officiella godkännanden för att utföra ett stort antal olika kalibreringstjänster. ”Det här förvärvet ger oss ytterligare möjligheter att utveckla vårt nuvarande utbud av eftermarknadstjänster till kunder i fordonsindustrin och i andra branscher,” säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Kalibrierdienst Stengers anställda kommer att ingå i Atlas Copco Industritekniks serviceorganisation i Tyskland efter förvärvet. Parterna har kommit överens att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505 eller 070 889 9350
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 070 865 8060

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.