Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2009

17 okt 2008

Stockholm den 17 oktober 2008: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2009.

Representanter:


Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)


Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt


KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder


Håkan Sandberg, Handelsbanken FonderAtlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm, måndagen den 27 april 2009.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08-615 0026.


För ytterligare information kontakta:

Daniel Frykholm, Presschef


08 743 8060 eller 070 865 8060


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.