Atlas Copco säljer del av australiensisk uthyrningsverksamhet

29 aug 2007

Stockholm, den 29 augusti 2007: Atlas Copco har tecknat avtal om att sälja vissa tillgångar i Prime Industrial Rentals i Australien till Coates Hire Limited, för att fokusera verksamheten på uthyrning av specialprodukter för användning inom industrin.

Tillgångarna som säljs är huvudsakligen generatorer och luftkompressorer, samt fyra filialer med 52 anställda. Som en del av transaktionen kommer Atlas Copco att köpa Coates hyresflotta av oljefria kompressorer. “Det här avtalet ger Prime möjlighet att fokusera på utvecklingen av specialuthyrning i Australien, ett område där vi har sett ökande efterfrågan,”säger Ronnie Leten, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. “Det för Prime vidare i sin strategi för lönsam tillväxt, som är att utveckla applikationer för kunder inom industrin samt olja och gas, med en särskild inriktning på oljefria kompressorer och högtryckskompressorer.” Prime Industrial Rentals kommer att fortsätta arbeta som en del av Atlas Copcos division Specialty Rental.

För ytterligare information kontakta:

  • Ronnie Leten, Chef för affärsområdet Kompressorteknik +32 (0)3 870 2938 eller +32 (0)477 222 685
  • Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 0708 65 8060