Årsstämma 2011

20 april 2011

Årsstämman för Atlas Copco AB hölls onsdagen den 20 april 2011 kl 17.00 i Stockholm.

  • Anförande på årsstämman 2011 31.2 kB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2011 727.4 kB, PDF
  • Kallelse 2011 70.4 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2011 26.4 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2010 5 MB, PDF
  • Inlösen av aktier 2011 3.1 MB, PDF
  • Valberedningens kommentar 40.8 kB, PDF
  • Dagordningspunkterna 1, 10, 11 och 12 Förslag från nomineringskommittén 12.4 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 12 Villkor för tilldelning av syntetiska aktier 20.6 kB, PDF
  • Dagordningspunkt 13 Ersättningsprinciper ledande befattningshavare och personaloptionsplan 43.9 kB, PDF

load more