Årsstämma 2010

28 april 2010

Atlas Copco AB's årsstämma hölls onsdagen den 28 april 2010 kl 17.00 i Stockholm.

  • Anförande på årsstämman 2010 38.1 kB, PDF
  • Presentationsbilder 2010 1.9 MB, PDF
  • Protokoll årsstämman 2010 277.1 kB, PDF
  • Kallelse 2010 72.6 kB, PDF
  • Pressmeddelande 2010 24.5 kB, PDF
  • Årsredovisning inkl. hållbarhets- och bolagsstyrningsrapport 2009 6.5 MB, PDF

load more