Solid orderingång, intäktsnivå och rörelseresultat

24 apr 2024

Nacka den 24 april 2024: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group, kommenterar rapporten för Q1 2024 som släpptes idag.

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

"Denna kvartalsrapport markerar slutet på mina sju år vid rodret för Atlas Copco Group,” säger Mats Rahmström. ”Intäkter och rörelseresultat ligger kvar på höga nivåer och orderingången under kvartalet var god även om den inte nådde upp till föregående års mycket höga nivå."

 

Orderingången under första kvartalet uppgick till MSEK 45 656 (47 707), en minskning med 4% organiskt. Intäkterna ökade 7% organiskt till MSEK 42 875 (39 861). Rörelseresultatet var MSEK 9 345 (8 699), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (21.8). Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, uppgick till MSEK 9 486 (8 663), vilket motsvarar en marginal på 22.1% (21.7). Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 30% (29).

 

"Jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till alla som arbetar på eller med Atlas Copco Group, det är människorna som har gjort och fortsätter att göra företaget till vad det är och har varit under de senaste 151 åren,” säger Mats Rahmström. ”Det ska bli spännande att följa koncernens utveckling från sidlinjen och det kommer att ske med en djup känsla av stolthet."

 

På kort sikt förväntar sig Atlas Copco Group att kundernas aktivitetsnivå kommer att ligga kvar på nuvarande nivå.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.