Belgiskt företag inom specialiserad uthyrningsutrustning har blivit del av Atlas Copco Group

4 apr 2024

Nacka den 4 April 2024: Delta Temp, ett företag som tillhandahåller specialiserad uthyrningsutrustning för industriell kylning, har blivit del av Atlas Copco Group.

Delta Temp är privatägt och har 20 anställda. Företaget har närvaro i Belgien, Nederländerna och Tyskland och hade under 2023 en omsättning uppgående till cirka 100 MSEK* (9 MEUR).

 

Delta Temp äger en flotta av kylaggregat och därtill relaterade tillbehör och designar och levererar  fullt anpassade uthyrningslösningar för industriella kyltillämpningar. 

 

“Delta Temps tekniska kompetens och tillämpning av kunskap i kombination med divisionen Specialty Rentals existerande stora industriella kundbas, kommer möjliggöra en tillväxtacceleration för vår temperaturkontrollsverksamhet i Europa,” säger Andrew Walker, chef för affärsområdet Energiteknik.

 

De huvudsakliga kundsegmenten återfinns bland annat inom allmän produktion samt tillverkning av läkemedel, livsmedel och drycker, stål och kemiska produkter.

 

Köpeskillingen offentliggörs inte. Det förvärvade företaget blir en del av Atlas Copco Groups division Specialty Rental.

 

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2023.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.