Förvärv av koreansk tillverkare av ventiler för halvledarindustrin slutfört

2 apr 2024

Nacka den 2 April 2024: Förvärvet av Presys Co., Ltd har slutförts och företaget har nu blivit en del av Atlas Copco Group. Företaget tillverkar vakuumventiler för halvledarmarknaden.

Presys Co., Ltd. är ett privatägt företag med 134 anställda baserat i Suwon, Korea. Under 2022 hade företaget en omsättning på omkring 275 MSEK* (MKRW 35,000).

Köpeskillingen offentliggörs inte.

 

Den förvärvade verksamheten har blivit en del av Semiconductor Chamber Solutions Division inom affärsområdet Vakuumteknik.

 

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2022.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.