Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Bolag inom växelverkande kompressionsventiler blir del av Atlas Copco Group

5 mar 2024

Nacka den 5 mars 2024: Zahroof Valves Inc. har blivit en del av Atlas Copco Group. Bolaget designar, servar och monterar växelverkande kompressionsventiler och har sitt säte i Houston, Texas i USA.

Zahroof Valves grundades 2010 och har 44 anställda. Ventilteknologin som bolaget erbjuder används idag huvudsakligen för att minska utsläpp och öka energieffektiviteten för kunder inom olje- och gas samt den petrokemiska industrin genom att undvika oplanerade avbrott. Framöver kan teknologin användas inom många olika applikationer där luft och gaser komprimeras.

 

“Vi kan använda teknologin för att ytterligare öka energieffektiviteten för våra luft- och gaskompressorer eftersom det krävs mindre energi än när traditionell valvteknologi används,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef för Kompressorteknik. ”Vi ser också potential att använda teknologin för att ytterligare utveckla vårt produkt- och serviceerbjudande inom de växande segmenten vätgas och koldioxidinfångning och lagring”.  

 

Under 2023 hade Zahroof Valves intäkter på cirka 130 MSEK*. Köpesumman offentliggörs inte. Zahroof Valves kommer att bli en del av divisionen Oil Free Air inom affärsområdet Kompressorteknik.

 

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2023.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.