Kompressordistributör i Oregon USA blir del av Atlas Copco Group

4 mar 2024

Nacka, 4 mars, 2024: Samtliga rörelsetillgångar i Pacific Sales & Service, Inc. (Pacific Air Compressors) har blivit del av Atlas Copco Group. Bolaget är distributör av kompressorer, reservdelar och tillbehör.

Pacific Air Compressors har 15 anställda och har sitt säte i Portland, Oregon i USA.

 

“Detta förvärv ger oss en starkare närvaro i området kring Portland som har en varierad tillverkningsindustri,” säger Vagner Rego, affärsområdespresident för Kompressorteknik. “Förvärvet ligger i linje med vårt mål att var närmare kunderna och utöka vår geografiska täckning.” 

 

Köpesumman offentliggörs inte. Verksamheten kommer att bli en del av servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.