Kompressordistributör och serviceleverantör nära Belfast, Nordirland har blivit del av Atlas Copco Group

7 feb 2024

Nacka den 7 februari 2024: Ace Air (NI) Ltd. har blivit del av Atlas Copco Group. Bolaget är specialiserat inom försäljning, installation och service av tryckluftssystem.

Ace Air är ett privatägt bolag och grundades 2011. Bolaget har åtta anställda och har sitt säte i Nordirland, nära Belfast. Kunderna finns huvudsakligen inom industri och service i närområdet.  

 

“Ace Air har en stark marknadsnärvaro i Nordirland och förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare utveckla räckvidden för produkter från vårt varumärke ALUP Kompressoren,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik.

 

Köpesumman offentliggörs inte. Verksamheten kommer att bli en del av servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information, kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.