Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

24 apr 2024

Nacka den 24 april 2024: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:

1) Förvärv av maximalt 10 000 000 serie A aktier inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2024, varav som mest 8 000 000 serie A aktier kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2024.


2) Förvärv av maximalt 60 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.


3) Försäljning av maximalt 60 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.


4) Försäljning av maximalt 26 000 000 serie A aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

 

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

 

Antalet utestående aktier är för närvarande 4 918 452 416 varav 3 357 576 384 serie A aktier och 1 560 876 032 serie B aktier.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.