Atlas Copco Group Awards uppmärksammar innovation, marknadsföring och effektivitet

25 apr 2024

Nacka den 25 april 2024: I år uppmärksammar Atlas Copco Group Awards en innovation för att öka energieffektiviteten genom kompressordesign, nya tillväxtmöjligheter inom rymdsimuleringssystem genom en strukturerad marknadsföringsstrategi samt en stabil, kostnadseffektiv och alltmer hållbar produktionsprocess i en tillverkningslinje.

Giulio Mazzalupi Award 2024

Giulio Mazzalupi Award 2024

"Vi säger att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker. Vinnarna av Atlas Copco Group Awards 2024 visar att strävan efter innovativ teknik, effektivitet och imponerande lagarbete innebär att mottot att göra saker på ett bättre sätt är mycket närvarande i vårt dagliga arbete," säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group. "Dessa utmärkelser är ett verkligt bevis på det imponerande värdeskapande som vi alltid strävar efter att ge våra kunder."

 

Prisutdelningen hölls på årsstämman i Stockholm den 24 april och tre priser delades ut.

 

John Munck-priset, som instiftades 1988, delas ut varje år för att belöna den person eller grupp av personer som under året gjort den bästa insatsen inom innovativ teknisk utveckling. I år går priset till Roel Adriaensen, Dennis Scheers, Jan Vansweevelt och Michael Willemse i divisionen Industrial Air inom affärsområdet Kompressorteknik och motiveringen lyder:

 

"Teamet bakom VSDs bygger på en fantastisk produkt och har tagit ett stort steg framåt när det gäller kompressordesign för att ytterligare förbättra den innovativa frekvensomriktaren. Genom att integrera ny programvara i en produkt som redan är inriktad på att leverera energieffektivitet har VSDs inte bara bidragit till mätbara hållbarhetsfördelar utan också i hög grad bidragit till ökat kundvärde eftersom varje kund får prestanda och effektivitet optimerad för sin applikation, sina behov och sina förutsättningar."

 

Peter Wallenberg-priset, som instiftades 1996, delas ut varje år för att belöna utmärkt säljmannaskap samt utveckling och implementering iav er avancerade och kundanpassade marknadsföringsmetoder. I år går priset till Bharat Mhatre, Thomas Palten och Alexander Richardson i divisionen Scientific Vacum inom affärsområdet Vakuumteknik och motiveringen lyder:

 

"I tider då det finns en vision för många nationella försäljningsprogram runt om i världen att befolka månen, har teamet bakom SPACE-strategin använt en strukturerad marknadsföringsstrategi för att utforska nya tillväxtmöjligheter för rymdsimuleringssystem. Med hjälp av en strukturerad affärsutveckling och fokuserad produktplattformsportfölj är Scientific Vacuum inställda på att uppnå en imponerande tillväxttakt och intäkter. Tidiga framgångar skalas nu upp med ytterligare varumärken och en geografisk täckning som sträcker sig över hela världen, med vilka teamet siktar mot stjärnorna!"
 

Giulio Mazzalupi-priset, som instiftades 2018, syftar till att belöna en person eller ett team för betydande bidrag till att förbättra och genomföra processer som syftar till att leverera produkter eller tjänster till kunder på det mest tillfredsställande, hållbara, kostnadseffektiva och snabba sättet. I år går priset till Johan Dom, Marcel Horemans, Karel Vennens och Dave Verresen i divisionen Airtec inom affärsområdet Kompressorteknik och motiveringen lyder:

 

"Genom att utveckla och implementera specifika lösningar för komponentdistribution, nya processer, förändringshantering och utbildning har den så kallade ’Automated Air End manufacturing line’ genererat en mycket stabil, kostnadseffektiv och alltmer hållbar produktionsprocess. Genom att använda mekanisk "fingerspitzgefühl" för att arbeta i de mest komplexa processerna inom industriell tillverkning har teamet bakom tillverkningslinjen för automatiserade luftändar verkligen visat hur operativ excellens kan uppnås."

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.