Atlas Copco Group håller kapitalmarknadsdag 2024

16 maj 2024

Nacka den 16 maj 2024: Atlas Copco Group håller idag kapitalmarknadsdag i Belgien. Syftet är att tillhandahålla en genomgång av gruppens strategi, utveckling och globala verksamhet.

Kapitalmarknadsdagen kommer att ge deltagarna en djupare förståelse för affärsområdena Kompressorteknik och Energiteknik och inkluderar presentationer av de båda affärsområdescheferna samt av Vagner Rego, VD och koncernchef och Peter Kinnart, CFO.

 

Den första delen av kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Mechelen och den kommer även att sändas live.
 

Den andra delen av dagen är en innovationsrundtur, som visar hur Atlas Copco Group skapar värde för kunderna. Rundturen sker på plats i Gruppens verksamhet i Antwerpen.

 

"Jag ser mycket fram emot dagens program, som visar hur vi skapar hållbar, lönsam och inkluderande tillväxt och hur Atlas Copco Group avser bidra till energiomställningen," säger Vagner Rego, VD och koncernchef.

 

Vagner Rego bekräftar den senaste prognosen, publicerad den 24 april 2024:
Atlas Copco Group förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

 

Sändnings- och presentationsmaterialet finns tillgängligt på:
Atlas Copco Gruppens kapitalmarknadsdag den 16 maj 2024 - Atlas Copco Group

 

En inspelad version av presentationerna kommer att finnas tillgänglig efter evenemanget.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.