Vakuumdistributör i Mexiko har blivit del av Atlas Copco Group

7 maj 2024

Nacka den 7 maj 2024: Förvärvet av de vakuumrelaterade tillgångarna och varumärket för mexikanska Montajes Electromecánicos e Ingeniería, S.A. de C.V. ("MEISA") har slutförts och är nu en del av Atlas Copco Group.

MEISA tillhandahåller vakuumpumpar och relaterade tjänster till industrikunder i Mexiko. Företaget grundades 1985 och är beläget i Queretaro och Monterrey och som en del av detta förvärv medföljer 52 anställda.

 

Köpeskillingen offentliggörs inte.

 

Den förvärvade verksamheten har blivit en del av Vacuum Technique Service Division inom affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda vid årets slut.