VD och koncernchef Mats Rahmström kommer att lämna Atlas Copco Group den 30 april 2024

24 nov 2023

Nacka den 24 november 2023: Efter 35 år inom Gruppen och nästan sju år som VD har Mats Rahmström informerat styrelsen i Atlas Copco AB att han önskar lämna sin roll.  Mats Rahmström kommer att lämna Atlas Copco och dess styrelse den 30 april 2024.

”Mats har genom sitt ledarskap och engagemang spelat en mycket viktig roll i att framgångsrikt utveckla Atlas Copco Group och ta bolaget till sin nuvarande starka position,” säger styrelsens ordförande Hans Stråberg. ”Mats personifierar Gruppens värderingar och under hans tid som VD har vi sett imponerande tillväxt och finansiella resultat. Bolaget är väl positionerat för fortsatt värdeskapande för aktieägare likväl som för kunder, och jag har verkligen uppskattat att arbeta med Mats.”

 

Styrelsen kommer nu att initiera processen för att rekrytera en ersättare. Mats Rahmström kommer att fortsätta som VD fram till och med den 30 april 2024.

 

”Jag är extremt tacksam över att ha fått möjlighet att spendera merparten av min karriär så här långt inom detta fantastiska bolag, så det har inte varit ett lätt beslut”, säger Mats Rahmström. ”Atlas Copco Group består till syvende och sist av människor som alltid letar efter nya och bättre tillvägagångssätt. Jag tror att detta är en bra tidpunkt att hitta en ny VD. Min plan är att fortsätta att arbeta efter att jag lämnar Gruppen, men jag kommer att fokusera på styrelsearbete och rådgivande roller inom industrin. Jag är alldeles för nyfiken för att inte fortsätta att utmana mig själv.”

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 november 2023 kl. 8.20.

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2022 hade koncernen intäkter på 141 BSEK, och 49 000 anställda.