Atlas Copco Group har slutfört förvärvet av tillverkare av avvattningspumpar i Australien

5 dec 2023

Nacka den 5 december 2023: Atlas Copco Group har slutfört förvärvet av Group Pty Ltd (Sykes) från Seven Group Holdings Ltd (SGH), ett företag som är listat på Australian Securities Exchange (ASX).

Sykes är en global tillverkare av avvattningspumpar. Pumparna används för att överföra spillvatten innehållandes fasta material, främst inom gruvindustri och avloppsverksamhet. Huvudkontoret ligger i Newcastle, New South Wales, Australien. Sykes har 123 anställda globalt och en omsättning på omkring 455 MSEK* (65 MAUD).

 

Sykes levererar främst till gruvindustrin och avloppsvattensektorn och har ett brett utbud av avvattningspumpar och applikationsteknologier för hackning och bearbetning av avloppsvatten. Företaget har också en bred och mångsidig portfölj av hydrauliska dränkbara pumpar.
 

Köpeskillingen offentliggörs inte. Verksamheten blir en del av divsionen Power and Flow inom affärsområdet Energiteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2022, omsättningen för 12 månader fram till 30 juni 2023.

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2022 hade koncernen intäkter på 141 BSEK, och 49 000 anställda.