Atlas Copco Group har förvärvat turkisk distributör av tryckluftslösningar

14 nov 2023

Nacka den 14 november 2023: Atlas Copco Group har förvärvat Hamamcıoğlu Makina (HAMAK), ett turkiskt företag som huvudsakligen är verksamt inom försäljning och service av tryckluftslösningar och som erbjuder kompressorer, reservdelar och service till den turkiska marknaden.

Hamamcıoğlu Makina har sitt huvudkontor i Istanbul, Turkiet, och 23 anställda. Företaget har kunder inom industrier såsom textil, järn och stål, fordon, kemi samt mat och dryck. Under 2022 hade företaget en omsättning på omkring 75 MSEK (cirka 120 MTRL)*

 

"Hamamcıoğlu Makina har flera decenniers erfarenhet av att erbjuda tryckluftslösningar till kunder inom en rad olika industrier i hela Turkiet", säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. "Detta förvärv kommer att öka vår lokala närvaro och servicekapacitet."

 

Köpeskillingen offentliggörs inte. Den förvärvade verksamheten blir en del av Service Division inom affärsområdet Kompressorteknik.

 

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2022

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2022 hade koncernen intäkter på 141 BSEK, och 49 000 anställda.