En ny identitet för Atlas Copco Group

13 nov 2023

Nacka den 13 november 2023: Atlas Copco Group lanserar idag en ny identitet, inklusive en ny logo, en ny visuell identitet och ett nytt budskap: Teknologier som formar framtiden.

Mats Rahmström

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

Det blå och vita nuvarande Atlas Copco-varumärket kommer att fortsätta användas på produkter och tjänster, på samma sätt som andra varumärken i gruppen använder sina respektive logotyper. Idag finns det i Gruppen omkring 50 varumärken, såsom Edwards, Isra, Leybold, LEWA and Chicago Pneumatic, som alla har sina egna identiteter och unika värdeerbjudande.

“Vi har många starka varumärken som alla bidrar till vår gemensamma framgång, och decentralisering är fortsatt en viktig del av vår strategi,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group. “Framöver kommer det nya varumärket för Atlas Copco Group att fungera som ett paraply för samtliga varumärken inom koncernen, inklusive Atlas Copco. Det möjliggör för alla våra varumärken att behålla sin individualitet, samtidigt som vi visar på styrkan i att vara en del av något större.”

Atlas Copco Group’s nya budskap “Teknologier som formar framtiden,” beskriver vårt bidrag till samhället i stort.

“Våra kunder ligger ofta i framkant när det gäller att förändra sina industrier och driva utvecklingen framåt, och vi stödjer dem genom ökad produktivitet, säkerhet, kvalitet och energieffektivitet,” säger Mats Rahmström. ”Det är våra teknologier och medarbetare som gör skillnaden i Atlas Copco Group.”

Läs mer här: https://www.atlascopcogroup.com/se/about-us/atlas-copco-group-identity

För mer information kontakta:

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2022 hade koncernen intäkter på 141 BSEK, och 49 000 anställda. www.atlascopcogroup.com