Atlas Copco tillkännager förändring i koncernledningen

16 okt 2023

Nacka den 16 oktober, 2023: Från 1 januari 2024 kommer IT att vara representerat i Atlas Copcos koncernledning. Marcus Hvied, som idag är General Manager för IT Services och Head of Group IT (Information Technology) har utsetts till Senior Vice President, Chief Information Officer, och medlem av koncernledningen.

Marcus Hvied

Marcus Hvied

Marcus Hvied rekryterades till Atlas Copco Group 2018 och har sedan dess framgångsrikt lett den gruppgemensamma IT-organisationen.

”Digital transformation och cybersäkerhet har blivit allt viktigare för Gruppen,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. “Vi kommer att inkludera chefen för IT-organisationen i vår koncernledning för att öka fokuset på vår digitala förmåga. Marcus har gedigen erfarenhet och kommer att fortsätta samarbeta med och stödja våra enheter. Jag ser mycket fram emot att välkomna Marcus till Gruppens koncernledning.”

Marcus Hvied är svensk medborgare och född 1978. Han har en masterexamen i tillämpad informationsteknik från Chalmers Tekniska Högskola och IT-Universitetet i Göteborg. Innan han började på Atlas Copco 2018 var han IT Director Global IT Shared Services på Assa Abloy.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.