Atlas Copco slutför förvärvet av koreansk leverantör av service och distribution av kryopumpar

17 jul 2023

Nacka den 17 juli 2023: Atlas Copco har slutfört förvärvet av ZEUS Co., Ltd:s kryopumpservice- och distributionsverksamhet. Verksamheten tillhandahåller service och försäljningsdistribution för affärsområdet Vakuumtekniks CTI- och Polycold-produkter i Sydkorea.

Säljaren av verksamheten, ZEUS Co., Ltd (ZEUS), är ett företag noterat på KOSDAQ Korea Exchange. Affärsenheten som Atlas Copco förvärvar från ZEUS ligger i Gyeonggi-do, söder om Seoul, och sysselsätter 59 personer. År 2021 hade verksamheten intäkter på cirka 15 BKRW (119 MSEK*).

CTI- och Polycold-produkterna är kryogena vakuumpumpar och kylsystem som används i halvledartillverkning och allmänna vakuumtillämpningar.

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Den förvärvade verksamheten blir en del av Semiconductor Service Division inom affärsområdet Vakuumteknik, under varumärket Edwards.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2021

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.