Atlas Copco slutför förvärvet av leverantör av specialiserade lösningar för avvattning i Australien

1 jun 2023

Nacka, Sverige, den 1 juni 2023: Atlas Copco har slutfört förvärvet av National Pump & Energy (NPE). Företaget tillhandahåller avvattning, miljötjänster och lösningar för vattenrening i Australien och Nya Zeeland.

Företaget har 420 anställda och hade under 2022 intäkter på cirka 1400 MSEK* (205 MAUD).

Företaget tillhandahåller specialiserade miljötjänster och vattenreningslösningar för stora och komplexa projekt inom avvattning och förbiledning av avloppsvatten. Dess huvudsakliga kundsegment är kommuner samt infrastrukturprojekt. NPE är även specialiserat inom avvattningslösningar för gruvdrift av metaller som behövs för elektrifiering.

Köpeskillingen offentliggörs inte. Verksamheten blir en del av Specialty Rental Division inom affärsområdet Energiteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2022

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.