Atlas Copco har förvärvat en amerikansk distributör av vakuumutrustning och servicelösningar

2 maj 2023

Nacka den 2 maj 2023: Atlas Copco har förvärvat tillgångarna i James E. Watson & Co. Företaget är en distributör av vakuumutrustning och servicelösningar.

James E. Watson & Co har sitt säte i Marietta nära Atlanta, Georgia, och tillhandahåller vakuumrådgivning, försäljning av vakuumutrustning och service till processindustrier inklusive tillverkning av kemikalier och papper samt träbearbetning och förpackning av livsmedel. Verksamheten har 7 anställda och närvaro i sydöstra USA, med verksamhet främst i Alabama, Georgia och Tennessee.

"Detta förvärv kommer att komplettera vårt befintliga fotavtryck i regionen," säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. "Företaget har gott rykte och erbjuder vakuumutrustning och servicelösningar till flera olika industrisegment."

Köpeskillingen offentliggörs inte. Den förvärvade verksamheten kommer att bli en del av divisionen Industrivakuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.