Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco slutför förvärvet av serviceföretag inom vakuumindustrin i USA

4 apr 2023

Nacka den 4 april 2023: Atlas Copco har slutfört förvärvet av Trillium US Inc. Företaget tillhandahåller service till kunder både inom halvledarindustrin och generell vakuumindustri. Företaget har även en småskalig tillverkningsverksamhet, fokuserad på kryogen- och kolvvakuumpumpar.

Trillium US Inc. är ett privatägt företag med cirka 140 anställda, med huvudkontor i Clackamas, Oregon och med närvaro i Hamburg, New Jersey samt Austin, Texas. Under 2022 hade företaget intäkter på cirka 270 MSEK* (27 MUSD).

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Den förvärvade verksamheten blir en del av Semiconductor Service Division inom affärsområdet Vakuumteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2022

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.