Atlas Copco har förvärvat amerikansk tjänsteleverantör av medicinska gassystem

7 mar 2023

Nacka, Sverige, den 7 mars 2023: Atlas Copco har förvärvat de operativa tillgångarna i FS Medical Technology Business (FS Medical). Verksamheten är baserad i Kalifornien, USA, och utför service, säljer, verifierar och testar utrustning och system för rörledd medicinsk- och laboratoriegas.

FS Medical har 32 anställda och har sitt säte i Rancho Cordova, Kalifornien. FS Medical är ett ledande serviceföretag inom medicinsk- och laboratoriegas och tillhandahåller årliga inspektioner, miljöövervakning och -analys, nybyggnation och verifiering efter renovering, löpande underhåll, reservdelar, försäljning av utrustning, samt professionell utveckling och utbildning. Under 2022 hade verksamheten en omsättning på omkring 71 MSEK* (7 MUSD).

Kunderna finns inom sjukvårds- och laboratoriesektorn på USA:s västkust.

"Detta förvärv kommer att komplettera vår befintliga support och service till sjukvårds- och laboratoriekunder på västkusten i USA", säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik.

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Verksamheten kommer att bli en del av BeaconMedaes LLC, som ingår i divisionen Medical Gas Solutions inom affärsområdet Kompressorteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2022

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.