Atlas Copco slutför förvärvet av tysk tillverkare av mobil industriell vakuum- och blåsutrustning

2 feb 2023

Nacka den 2 februari 2023: Atlas Copco har slutfört förvärvet av CVS Engineering GmbH, en tysk tillverkare av industriella vakuumpumpar och blåsutrustning för mobil användning på tankbilar och andra typer av transporter.

CVS Engineering GmbH har sitt säte i Rheinfelden i Tyskland och har 76 anställda. Under 2021 hade företaget en omsättning på cirka 200 MSEK (omkring MEUR 20*).

Köpeskillingen offentliggörs inte.

CVS Engineering GmbH blir en del av divisionen för industrivakuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

*Baserat på den genomsnittliga valutakursen 2021.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.