Atlas Copco har förvärvat en kanadensisk leverantör av service och underhåll av medicinska gassystem

17 jan 2023

Nacka den 17 januari 2023: Atlas Copco har förvärvat rörelsetillgångarna i MedCore Services Inc., ett företag i Ontarioprovinsen i Kanada som erbjuder service av medicinska gassystem.

MedCore Services Inc. grundades 2010 och är baserat i Toronto, Kanada. Företaget har 7 anställda och hade intäkter på cirka 10 MSEK* (1,5 MCAD) 2021.

MedCore Services Inc. tillhandahåller service av medicinsk gasutrustning som exempelvis medicinska luftsystem, vakuumsystem och rörledningsutrustning. Kunderna är offentlig sjukvård och privata kliniker i Kanada.

"MedCore Services Inc. är ett respekterat företag med ett erfaret serviceteam,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. "Förvärvet bidrar till att ytterligare stärka vår position som en ledande tjänsteleverantör av medicinska gaslösningar i denna viktiga region i Kanada." 

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Den förvärvade företaget kommer att bli en del av i divisionen Medical Gas Solutions inom affärsområdet Kompressorteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2021.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.