Solid orderingång, rekordhöga intäkter och rörelseresultat

25 okt 2023

Nacka den 25 oktober 2023: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar rapporten för det tredje kvartalet som offentliggjordes idag.

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

“Intäkterna och rörelsevinsten nådde en rekordhög nivå under kvartalet,” säger Mats Rahmström. “Den övergripande orderingången var stark, och mer eller mindre oförändrad jämfört med den höga nivå som vi såg under tredje kvartalet i fjol.”

 

Orderingången nådde MSEK 42 606 (40 555) under det tredje kvartalet, en organisk minskning med 1%. Intäkterna ökade med 10% organiskt till MSEK 44 485 (38 074). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 10 117 (8 378), vilket motsvarar en marginal på 22.7% (22.0). Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde 10 110 (8 469), vilket motsvarar en marginal om 22.7% (22.2). Avkastningen på sysselsatt kapital var 30% (29).

 

Kompressorteknik ökade orderingången för stora industriella kompressorer, medan orderingången för mindre industrikompressorer samt gas- och processkompressorer var oförändrad. För Vakuumteknik minskade ordervolymerna för utrustning markant, framför allt drivet av lägre efterfrågan från halvledarindustrin. Inom Industriteknik var orderingången för industriella monterings- och visionslösningar i stort sett oförändrad. Inom Energiteknik ökade orderingången för energi- och flödeslösningar, drivet av högre efterfrågan på generatorer, industripumpar och energisystem. Order för service ökade inom samtliga affärsområden.

 

“Vi fortsätter att fokusera på vår innovativa förmåga, på att öka vår lokala närvaro och möjliggöra för våra kunder att driva utvecklingen och transformationen i sina respektive segment,” säger Mats Rahmström. “Genom att möta verkliga behov gällande ökad produktivitet och automatisering, säkrare produktion, bättre kvalitet samt energieffektivisering skapar vi långsiktigt värde för våra kunder och andra intressenter.”

 

Framåt, på kort sikt, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att försvagas jämfört med det tredje kvartalet.

 

Läs mer här:

De senaste resultaten - Atlas Copco Group (atlascopcogroup.com)

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.