Atlas Copco förvärvar tysk tillverkare av mobil industriell vakuum- och blåsutrustning

21 dec 2022

Nacka den 21 december 2022: Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva CVS Engineering GmbH, en tysk tillverkare av industriella vakuumpumpar och blåsutrustning för mobil användning på tankbilar och andra typer av transporter.

CVS Engineering GmbH har sitt säte i Rheinfelden i Tyskland och har 76 anställda. Under 2021 hade företaget en omsättning på cirka 200 MSEK (omkring MEUR 20*).

“Det här förvärvet kommer att utöka vårt erbjudande inom mobila vakuumlösningar och innebära ytterligare expansion inom den marknaden,” säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. “Förvärvet av CVS Engineering kommer att innebära att vi ökar vår närvaro i Europa.”

Köpeskillingen offentliggörs inte.

CVS Engineering GmbH kommer att bli en del av divisionen för industrivakuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

Förvärvet förväntas slutföras under Q1 2023.

*Based on the average exchange rate in 2021.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.