Atlas Copco stärker närvaron i USA med nya tillverkningsanläggningar för halvledarindustrin

13 dec 2022

Nacka den 13 december 2022: Edwards, en del av Atlas Copco-koncernen, slår nu upp portarna till två nya tillverkningsanläggningar i Arizona och Massachusetts för att bidra till den snabbt växande nordamerikanska halvledarmarknaden.

“Vi ökar vår närvaro i USA för att finnas nära våra kunder, som har gått ut med stora investeringar i amerikansk halvledartillverkning,” säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. “Anpassningsbar verksamhet, ökad kapacitet och lokalt-för-lokalt utbud är viktigt i vårt arbete med att stödja våra kunder. Våra investeringar i Chandler och Haverhill kommer att spela en nyckelroll i den fortsatta framväxten av säker, produktiv och miljömässigt hållbar chiptillverkning i Nordamerika.”

I den cirka 18 500 kvadratmeter stora fabriken i Chandler, Arizona, satte tillverkningen i gång i slutet av november. Där återtillverkas och monteras vakuumpumpar och annan utrustning som behövs för att möta behoven i de nya halvledarfabrikerna. Vid anläggningen används avancerade automatiserings- och datalösningar för att plocka isär, rengöra, inspektera, reparera, byta ut och återtillverka pumpar. Omkring 200 nya tjänster kommer att skapas i närområdet.

Samtidigt kommer en ny anläggning för kryopumpar samt forskning och utveckling i Haverhill, norr om Boston, Massachusetts, att sätta i gång sin verksamhet i mitten av december. Omkring 280 tjänster flyttas från en nuvarande anläggning i Chelmsford till Haverhill och ytterligare 60 tjänster förväntas skapas, inklusive inom avancerad tillverkning, ingenjörstjänster och teknologi.

Miljömässig hållbarhet har varit en viktig faktor vid byggandet av båda fabrikerna. Chandler är certifierat med Green Globes forskningsbaserade byggnadsklassningssystem, och har exempelvis vattenåtervinning, elbilsladdning och solpaneler för att göra byggnaden och tillverkningen mer hållbar. Haverhill har ett högeffektivt luftvärmesystem, solpaneler samt system för att samla in vatten till omgivande träd och landskap.

Förutom de nya anläggningarna i Chandler och Haverhill har Edwards nyligen gått ut med en investering i en ny fabrik för torra vakuumpumpar i Genesee County, New York, som förväntas skapa omkring 600 jobb.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.