Atlas Copcos kapitalmarknadsdag 2022

17 nov 2022

Nacka, Sverige, den 17 november 2022: Atlas Copco håller sin kapitalmarknadsdag för investerare och ekonomijournalister idag. Syftet är att ge en uppdatering kring strategin och utvecklingen för Atlas Copco Group och dess globala verksamhet.

Kapitalmarknadsdagen kommer att ge deltagarna en djupare förståelse för affärsområdena Vakuumteknik och Industriteknik, och presentationer hålls av de två affärsområdescheferna, såväl som av VD och koncernchef Mats Rahmström och Ekonomi- och finansdirektör Peter Kinnart. Programmet innehåller även en innovationsvisning med presentationer av hur vi skapar värde för kunderna.

 

“Vårt fokus är på våra kunder och hur vi kan hjälpa dem att växa och utveckla sina verksamheter inför framtiden, inklusive digitalisering och övergången till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group.

 

Mats Rahmström bekräftar Atlas Copcos senaste marknadsutsikt på kort sikt - att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nivån i det tredje kvartalet.

 

Livesändningen och presentationsmaterial finns på: https://www.atlascopcogroup.com/cmd2022

En inspelning av presentationerna kommer att publiceras efter evenemanget.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.