Atlas Copco höjer klimatambitionerna genom att implementera Science Based Targets

29 okt 2021

Nacka, den 29 oktober 2021: Atlas Copco har satt Science Based Targets för att minska utsläpp av växthusgaser i linje med målen för Parisavtalet. Koncernen avser att minska utsläppen från den egna verksamheten i linje med vad som krävs för att hålla den globala temperaturhöjningen under 1.5 grader, samt minska utsläppen från hela värdekedjan i linje med vad som krävs för att begränsa temperaturhöjningen till under 2 grader. Målen valideras av initiativet Science Based Targets.

”Vi höjer våra klimatambitioner signifikant genom att sätta mål för hela värdekedjan,” säger Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco. ”Den absoluta majoriteten av vår påverkan kommer från användningen av våra produkter och det är här vi kan påverka som mest. Vi kommer att fortsätta utveckla energieffektiva lösningar som möjliggör att kunder över hela världen kan sänka sina utsläpp av växthusgaser”.

 

Altas Copco har arbetat i många år för att erbjuda de mest energieffektiva lösningarna och stötta kunderna i att uppnå sina hållbarhetsambitioner. I vår egen verksamhet fokuserar vi på att köpa förnybar el, installera solpaneler, byta till biobränsle i testningen av portabla kompressorer och implementera energibesparande åtgärder. Förbättrad logistikplanering samt användning av mer miljövänliga transportalternativ är andra åtgärder. Detta har hittills resulterat i en minskning av koldioxidutsläpp med 28% från verksamheten och transporter, i relation till kostnad för sålda varor och jämfört med basåret 2018.

 

För att nå målen kommer Atlas Copco att fortsätta fokusera på att öka produkternas energieffektivitet och stödja kunderna i deras egna hållbarhetsambitioner, samt minska utsläppen från egen verksamhet.

 

”För att nå en värld med nettonollutsläpp måste vi göra förändringar i vårt samhälle,” säger Mats Rahmström, VD & koncernchef för Atlas Copco. ”Vi ser att vi kan bidra till denna förändring genom teknologier och produkter som behövs för att rena växthusgaser, värmeåtervinning och förnybara energikällor. Vi levererar produkterna och lösningarna som behövs i produktionen av elbilar, vind- och solkraft samt biobränsle”.


Atlas Copcos Science Based Targets kommer att implementeras från 2022.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.