Rapporteringsdatum för Atlas Copco

15 sep 2021

Nacka den 15 september 2021: Atlas Copco kommer att publicera finansiell information följande dagar

2022
26 april
Årsstämma och rapport för första kvartalet 2022
Tyst period börjar den
27 mars 2022

19 juli
Rapport för andra kvartalet 2022
Tyst period börjar den
19 juni 2022

19 oktober
Rapport för tredje kvartalet 2022
Tyst period börjar
den 19 september 2022

2023
26 januari
Bokslutskommuniké 2022
Rapport för fjärde kvartalet 2022
Tyst period
börjar den 27 december 2022

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder.

År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.