Atlas Copcos kommunikationsdirektör Gisela Lindstrand lämnar koncernen

10 sep 2021

Nacka den 10 september 2021: Kommunikationsdirektör Gisela Lindstrand lämnar Atlas Copco-koncernen den 30 september 2021.

Personaldirektör Cecilia Sandberg har utsetts till tillförordnad kommunikationsdirektör.

Gisela Lindstrand anställdes i koncernen 2018 som kommunikationsdirektör och har varit medlem av koncernledningen.

Rekryteringen av hennes ersättare kommer att inledas omedelbart.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder.

År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.