Rekordhög orderingång och intäkter

16 jul 2021

Nacka, Sverige, den 16 juli 2021: Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco, kommenterar resultatet för det andra kvartalet som offentliggjordes idag.

Mats Rahmström

Mats Rahmström

”Förra året påverkades det andra kvartalet påtagligt av pandemin, och i jämförelse ökade  efterfrågan från kunderna och koncernens intäkter kraftigt”, säger Mats Rahmström. ”Men även jämfört med föregående kvartal ökade orderingången till en ny rekordnivå”. Den ökade orderingången jämfört med föregående kvartal drevs framförallt av ökade ordervolymer av industriella kompressorer, vakuumutrustning för industri och vetenskapliga applikationer, samt för serviceverksamheterna. Jämfört med föregående år uppnåddes en stark ordertillväxt i samtliga affärsområden, i samtliga regioner och för alla sorters utrustning och service. Orderingången under det andra kvartalet ökade till rekordhöga 32 529 MSEK (22 401), en organisk ökning med 54%. Intäkterna ökade med 14% och uppgick till rekordhöga 27 534 MSEK (24 102), en organisk ökning med 21%. Rörelseresultatet ökade med 52% till 5 924 MSEK (3 889), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21.5% (16.1). De justerade rörelseresultatet, exkluderat jämförelsestörande poster, var 6 026 MSEK (4 476), vilket motsvarar en marginal på 21.9% (18.6). Avkastningen på sysselsatt kapital var oförändrad och uppgick till 26% (26). ”Vi strävar efter att befinna oss i rätt segment, med rätt produkter och servicelösningar, och att ha rätt personer på plats”, säger Mats Rahmström. ”Genom det åtagandet säkerställer vi fortsatt att vi skapar största möjliga värde för våra kunder och andra intressenter”. När det gäller utsikterna på kort sikt förväntar sig Atlas Copco att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.